Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

6330
fot. Starostwo Powiatowe w Łodzi

Radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas LVIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 25 maja 2023 r. podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2022 rok. 

Radni Powiatu pozytywnie ocenili pracę członków Zarządu Powiatu ze Starostą Łódzkim Wschodnim Andrzejem Opalą na czele. Głosowanie nad absolutorium odbyło się po uprzednim przedstawieniu Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2022 rok.

źródło: Starostwo Powiatowe w Łodzi