wersja testowa serwisu

Dzień Pracownika Socjalnego w powiecie łódzkim wschodnim. Były nagrody i podziękowania

Dzień Pracownika Socjalnego w powiecie łódzkim wschodnim. Nagrody i podziękowania
fot. Starostwo Powiatowe w łodzi

W dniu 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, który jest świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej. Z tej okazji w dniu 18 listopada odbyło się uroczyste spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łodzi. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, Członek Zarządu Paweł Pomorski i Członek Zarządu Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz podziękowali instytucjom i wszystkim pracownikom socjalnym z terenu powiatu łódzkiego wschodniego za codzienny, czynny udział w działaniach podejmowanych w zakresie polityki społecznej.

Listy gratulacyjne, nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego, kwiaty i symboliczne upominki za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz za osobiste zaangażowanie, troskę i serce wkładane w niesienie pomocy innym trafiły do: Urszuli Łużniak - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ilony Bors - Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim, Ryszarda Hejchmana - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, Ewy Wawrzonek – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, a także kwiaty i podziękowania zostały przekazane Jolancie Truszczyńskej – Kierowniczce Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach.

Życzenia satysfakcji i wytrwałości w dalszej pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym zostały złożone dla wszystkich pracowników socjalnych pracujących w Powiecie Łódzkim Wschodnim.

źródło: Starostwo Powiatowe w Łodzi