wersja testowa serwisu

Gmina Koluszki: "Planujemy pozyskać 50 mln złotych na gminne inwestycje"

120099488_252875429347668_5196661409020468563_n-1024x689
fot. Urząd Miejski w Koluszkach

Gmina Koluszki zamierza skorzystać ze wsparcia Funduszu Inwestycji Samorządowych celem dofinansowania zadań inwestycji. Fundusz to rządowy program potocznie zwany „Tarczą inwestycyjną". Źródłem jego finansowania jest bowiem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Do wojewody, który będzie pośredniczył w przekazywaniu wsparcia finansowego, trafiło aż 17 wniosków z Gminy Koluszki. Większość ze złożonych wniosków posiada już pełną dokumentację i pozwolenia. Poznając listę złożonych zadań, możemy zatem przyjrzeć się planom inwestycyjnym naszej gminy.

Największą grupę wśród zadań ubiegających się o dofinansowanie, stanowią inwestycje drogowe. Na liście znalazła się przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach, zakończenie budowy dróg na osiedlu Łódzkim II oraz osiedlu Czarneckiego w Koluszkach, budowa ul. Chrustowskiej w Borowej, przebudowa ulic przy wtorkowym rynku w Koluszkach (Wołyńska, Konopnicka, Krzywa, Krzemieniecka) wraz z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej, przebudowa drogi powiatowej od Różycy do Gałkowa Dużego wraz z budową kanalizacji. Z Funduszu gmina chce również pozyskać dodatkowe pieniądze na przebudowę ul. Hallera, Mickiewicza, Śląskiej i Pomorskiej w Koluszkach oraz budowę tunelu pod torami w Gałkówku. Do tematu drogowego możemy jeszcze dorzucić budowę parkingów przy cmentarzu w Kaletniku i Gałkowie Dużym, oraz przy przedszkolu i szkole w Gałkowie Dużym.

Korzystając z „tarczy inwestycyjnej" zaplanowała także dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej i I LO w Koluszkach, budowę kolektora deszczowego od odlewni do Słotwin w celu odwodnienia wschodniej strony miasta. Powrócono również do tematu budowy nowego targowiska za marketem Biedronka, oraz do koncepcji stworzenia nowych parków i terenów zielonych w Koluszkach.

Przy pomocy powyższych środków gmina chce także przeprowadzić kompleksową przebudowę stadionu OSiR przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach, wybudować nowy budynek klubowy dla LKS Różycy oraz sfinansować dodatkowe atrakcje w Lisowicach. Na liście inwestycyjnej pojawiła się również pewna nowość, w postaci tężni solankowej w Parku Miejskim w Koluszkach.

Każde z powyższych zadań będzie opiniowane przez wojewodę indywidualnie. Jeżeli wszystkie zostałyby rozpatrzone pozytywnie, łączna wartość dofinansowania która spłynęłaby do Gminy Koluszki, przekroczyłaby 50 mln zł. Dodajmy, że niektóre z wymienionych inwestycji, już są na etapie budowy lub ostatecznych przygotowań, i będą realizowane bez względu na decyzję w sprawie dofinansowania. Na przebudowę ul. Wołyńskiej rozstrzygany jest właśnie przetarg, podobnie rzecz ma się w przypadku ul. Hallera, Mickiewicza, Śląskiej i Pomorskiej. Na dniach podpisana zostanie umowa na budowę tunelu w Gałkówku, z kolei jeszcze w tym roku przebudowana zostanie ul. Chrustowska w Borowej.

źródło: UM Koluszki