wersja testowa serwisu

Kolejne inwestycje drogowe w powiecie łódzkim wschodnim

4706

Trwa przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie w gminie Brójce

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinku 210 m pomiędzy zakrętami drogi w Wardzynie w kierunku Pałczewa, poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m, położenie nowej nakładki bitumicznej na całej szerokości, obustronne pobocza, odwodnienie korytkami betonowymi do istniejącego przepustu pod drogą.

Wartość inwestycji 180 000 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Brójce w wysokości 75 000 zł.

Przewidywany termin zakończenia prac 15 listopada 2020 r.

źródło: Starostwo Powiatowe Łódź Wschód