wersja testowa serwisu

Łowicki Ośrodek Kultury stara się o dofinansowanie projektów. W grze blisko 350 tysięcy złotych

pieniadze5

Łowicki Ośrodek Kultury przygotował i złożył 8 wniosków, do sześciu programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2021, o łącznej wartości 345.450 zł.

To kolejna okazja do pozyskania środków zewnętrznych na projekty merytoryczne, kultywowanie tradycji regionalnej i historycznej i zadania inwestycyjne. Teraz wszystko w rękach ekspertów i instytucji zarządzających. Wnioski można było składać w następujących programach:

Edukacja kulturalna – celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.

Film – celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii oraz jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy.

Infrastruktura domów kultury – celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Kultura cyfrowa – celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Kultura ludowa i tradycyjna – celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.

Promocja czytelnictwa – celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Źródło informacji: www.lok.art.pl