Najważniejsze wideo w elw24

Modernizacja ulicy Podłogowej w Starowej Górze. Zakończona pierwszy etap prac

Modernizacja ulicy Podłogowej w Starowej Górze. Zakończona pierwszy etap prac
fot. UM Rzgów

Kilka dni przed terminem odbył się odbiór I etapu modernizacji ul. Podłogowej w Starowej Górze. Przed rozpoczęciem budowy odbyły się konsultacje mieszkańców z burmistrzem Mateuszem Kamińskim, radnym Stanisławem Zaborowskim i projektantem. Jednym z efektów tych dyskusji było ocalenie kępy drzew na wewnątrzosiedlowym skrzyżowaniu i stworzenie skweru rekreacyjnego.

Ulica Podłogowa na wybudowanej łącznej długości 647,4 metrów posiada nawierzchnię brukową. Po taką technologię sięgano w gminie Rzgów nie tylko w Starowej Górze , ale m.in. w Rzgowie. Ul. Podłogowa jest kręta i wąska od 3 do 5,5 metra w najszerszym miejscu. Układanie nawierzchni asfaltowej wymaga tymczasem przestrzeni dla ciężarówek z masą bitumiczną i szerokości do wprowadzenia kombajnu do rozkładania asfaltu.

Po drugie według wielu ekspertów, stosowanie kostki brukowej na drogach gminnych i osiedlowych to trwalsze rozwiązanie od asfaltu. Żywotność takiej drogi wynosi co najmniej trzydzieści lat. W przypadku uszkodzenia czy koniecznego dostępu do podziemnych instalacji – rozbiórka nawierzchni jest łatwa. Nawierzchnie asfaltowe wymagają tymczasem częstszych napraw niż nawierzchnie z kostki brukowej, a wynika to stąd, że beton jest po prostu twardszy. Ul. Podłogowa charakteryzuje się małym natężeniem ruchu, więc kostka brukowa jest najlepszym rozwiązaniem. Poza tym brukowana ulica zawsze zniechęca kierowców do rozwijanie większej prędkości. Szczeliny między brukiem ułatwiają przenikanie wód opadowych. Nie tworzą się rozlewiska. 

Na części ulicy powstało pobocze obustronne z kruszywa. Pozostałe pobocza są gruntowe i obsiane trawą. Zgodnie z projektem inwestycji wykonano zjazdy z kostki brukowej grubości 8 cm, jak również trzy wyniesienia jezdni z kostki w celu spowolnienia ruchu. Wymieniono na nowe hydranty wraz z zasuwami; zwieńczenia istniejących studni, wpustów, obudowy zasuw wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Wartość robót to 1 milion 480 tysięcy zł brutto.

W odbiorze uczestniczyli m. in. Beata Jasiukiewicz – dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Beata Florczyk - inspektor ds. inwestycyjnych z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Adam Stawiany – p. o. kier. Referatu Gospodarki Komunalnej oraz przedstawiciel wykonawcy przebudowy ul. Podłogowej tj. firmy Larkbud sp. z o.o. z Łodzi.

źródło: UM Rzgów