wersja testowa serwisu

Nadal można składać wnioski o świadczenie 500+

MOPS_500-9243

Osoby, które jeszcze nie aplikowały o przyznanie świadczenia rodzinnego 500+, na nowy okres rozliczeniowy, od czerwca 2021 do końca maja 2022 nadal mogą składać wnioski. Rodzice i opiekunowie prawni, którzy złożą je do końca tego miesiąca, otrzymają całość świadczeń.

Począwszy od 2021 roku wsparcie finansowe z programu Rodzina 500+, dla osób wychowujących dzieci, przyznawane jest na rok. Obecnie obejmuje okres od czerwca 2021 r. do maja 2022 r. Każdy, kto jest uprawniony i chce skorzystać z tego świadczenia, musi złożyć nowy wniosek. Te przyjmowane są już od 1 lutego. Osoby, które zdążą złożyć dokumenty do końca czerwca, otrzymają całość świadczenia włącznie z czerwcem 2021 r. z tym że będzie ono wypłacone wraz z wyrównaniem najpóźniej do końca sierpnia.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po 1 lipca, wnioskodawca nie otrzyma wypłaty za czerwiec. Świadczenia będą wypłacane, począwszy od tego miesiąca, w którym wpłynęły do MOPS-u dokumenty.

W Bełchatowie obsługą programu Rodzina 500+ zajmuje się Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2.

W mieście złożono dotychczas ponad 5,5 tys. wniosków dla blisko 8900 dzieci. Szacuje się, że w Bełchatowie jest około 10 tys. uprawnionych do otrzymywania tego świadczenia.