wersja testowa serwisu

Nowa Radna Powiatu Łódzkiego Wschodniego złożyła ślubowanie

Nowa Radna Powiatu Łódzkiego Wschodniego złożyła ślubowanie

W czwartek, 27 maja podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego uzupełniono skład radnych po śmierci radnej Elżbiety Ciesielskiej.

Mandat Radnej przyjęła przez ślubowanie Elżbieta Żaczek, która startowała do Rady Powiatu z kolejnym wynikiem wyborczym z tego samego komitetu wyborczego (Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat) i w tym samym okręgu wyborczym (Okręg nr 3 - Andrespol i Nowosolna).

W Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Elżbieta Żaczek będzie działała w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa.

źródło: Starostwo Powiatowe Łódź Wschód