wersja testowa serwisu

Nowa usługa w Urzędzie Gminy Nowosolna. To "Mobilny Urzędnik"

komputer-kobiety-biuro

Od 3 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna uruchomiona została nowa usługa pod nazwą „Mobilny Urzędnik". Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób ze specjalnymi potrzebami, obsługa mieszkańców odbywać się będzie u Państwa w domach.

Mieszkańcy Gminy Nowosolna o szczególnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Gminy, oraz które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu,
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w umiarkowanym stopniu,
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w lekkim stopniu,
  • posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolność do pracy,
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
  • są w wieku 65+,
  • są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do Urzędu Gminy,
  • są osobami zależnymi 15+,
  • są opiekunami faktycznych osób zależnych,
  • są opiekunami z pieczy zastępczej.

Zasady realizacji usługi oraz wykaz spraw realizowanych przez mobilnego urzędnika znajdują się w Regulaminie realizacji usług „Mobilnego Urzędnika" w Urzędzie Gminy Nowosolna, znajdującego się w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Nowosolna: https://nowosolna.bip.net.pl/?a=7348.

źródło: UG Nowosolna