wersja testowa serwisu

Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

spotkanie-informacje-tablice

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, 95 - 040 Koluszki, ul. Kościuszki 16, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach", w terminie do dnia
16 czerwca 2021 roku pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90 - 113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3 (decyduje data wpływu do urzędu) lub złożyć bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 90 - 113 Łódź,
ul. H. Sienkiewicza 3 (biuro podawcze na parterze budynku).

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

źródło: Starostwo Powiatowe Łódź Wschód