wersja testowa serwisu

Pilica w Sulejowie zostanie pogłębiona. Wczoraj podpisano umowę z wykonawcą robót

b18f5701908681814f52e968dac1cb3d_XL

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekaże blisko 40 mln zł na udrożnienie i ustabilizowanie koryta rzeki Pilicy w Sulejowie. We wtorek (1 grudnia) podpisana została umowa pomiędzy Wodami Polskimi a firmą Inmel, wykonawcą robót. Prace ruszają już dzisiaj.

Projekt opiewa na kwotę blisko 40 mln zł. Jego podstawowym celem jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód zlewni Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów.

- Dla nas ważne było, żeby dzisiaj w taki oficjalny sposób podpisać tę umowę, bezwzględnie wskazując, że wszystkie prace są kontynuowane i będą kontynuowane w kontekście przede wszystkim polityki związanej z programem rozwoju retencji i przeciwdziałaniu skutkom suszy czy przeciwdziałaniu powodziom - powiedział Marek Gróbarczyk, były minister gospodarki morskiej, a obecnie podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział także marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca i burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski. Obecni byli także posłowie Antoni Macierewicz i Robert Telus.


Inwestycja będzie miała charakter przede wszystkim przeciwpowodziowy dla Sulejowa. W okresie suszy ma zapobiec obniżaniu się poziomu wody w pobliskim Zalewie Sulejowskim.

- Prace będą polegać przede wszystkim na pogłębieniu cofki na długości ponad 7 km – mówił prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca. – W dalszej kolejności zostaną wyremontowane opaski brzegowe, wzmocniona zostanie też linia brzegowa. Środki na projekt Wody Polskie wygospodarowały z własnego budżetu - dodał prezes Daca.

Prace rozpoczną się 2 grudnia i potrwają do listopada przyszłego roku. Koryto Pilicy wpadającej do Zalewu Sulejowskiego wraz z dwoma odnogami zostanie odmulone bez ingerencji w naturalną linię brzegową i z zachowaniem naturalnych meandrów i nachylenia skarp. Po usunięciu zatorów planowany jest remont umocnień brzegów. W efekcie prac w rejonie Sulejowa obniżony zostanie poziom zwierciadła wody w Pilicy, poprawi się też odpływ wód wezbraniowych i powodziowych z dopływającej do niej Luciąży.

- Pomysł zagospodarowania Pilicy w kontekście zbiornika sulejowskiego narodził się w gabinecie pana marszałka Grzegorz Schreibera. Również na wniosek marszałka spotkaliśmy się i rozmawialiśmy, w jaki sposób zabezpieczyć zbiornik Sulejowski. Doszliśmy do wniosku, że trzeba rozpocząć współpracę w zakresie całościowego zabezpieczenia zlewni rzeki Pilicy. Tak narodził się pomysł, który w tej chwili się realizuje – podkreślił prezes Przemysła Daca.

- Z wielką radością przyjmuję fakt, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać, że możemy realizować to, co zaplanowaliśmy z panem prezesem Dacą, tak jak sam powiedział u nas w gabinecie w Urzędzie Marszałkowskim. Przy znakomitym wsparciu pana ministra i parlamentarzystów udało się doprowadzić do tego, że możemy tę inwestycję rozpocząć. Nastąpiło podpisanie umowy inwestycyjnej, w ślad za nią pójdą już konkretne prace i pieniądze - mówił marszałek Grzegorz Schreiber. - Dla województwa łódzkiego problem suszy, to niezwykle ważna rzecz, a bezpieczeństwo z tym związane, to kwestia, która nas inspiruje do działania - podkreślał.

- Urodziłem się 300 metrów stąd. W 1976 roku podczas największej powodzi potrafiłem łódką przez okna wpłynąć do mojego kolegi. On siedział na stole w pokoju i mówił, że mu tylko wędki brakuje i ryby mógłby łapać – mówił Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski. - Dokończenie wałów zapewniło nam bezpieczeństwo na 20 lat. Potem Pilica wypłyciła się strasznie i zaczęła nam bardzo zagrażać.

W takcie konferencji prasowej podkreślano, że duży wpływ na realizację tej, tak ważnej dla miasta i gminy inwestycji, miała poseł Anna Milczanowska, a także Zbigniew Ziemba, członek zarządu województwa łódzkiego.

Wody Polskie są też głównym beneficjentem programu LIFE, który będzie realizowany w latach 2021-2030, a jego celem ma być poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód w zlewni Pilicy, ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów. Program realizowany będzie w zlewni Pilicy położonej na obszarze 93 gmin, znajdujących się na terenach woj. łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, śląskiego oraz małopolskiego.

bg/ zdjecia: Adam Staśkiewicz

Źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi