wersja testowa serwisu

Podopieczni SOSW w Koluszkach wzięli udział w lekcji online z policjantkami

253-123449
fot. KPP Łodź Wschód

Aktualna sytuacja epidemiczna wywróciła do góry nogami naszą dotychczasową codzienność. Jednak profilaktyka jest istotnie ważna w edukacji młodzieży. Z uwagi na to, iż koluszkowskie policjantki nie mogły spotkać się z uczniami osobiście przeprowadziły z nimi lekcję online. Spotkanie dotyczyło cyberprzemocy, jej konsekwencji i zagrożeń na jakie narażeni są młodzi ludzie

Prelekcje z policjantkami z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego odbyły się 1 grudnia 2020 r. Spotkanie było skierowane do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. W pierwszej części prowadzonych zajęć zostały omówione zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, w tym zjawisko cyberprzemocy.

Policjantka krok po kroku tłumaczyła słuchaczom jak chronić się przed tego rodzaju agresją. Zwracała uwagę na najczęstsze przestępstwa popełnione w sieci oraz omawiała zasady odpowiedzialności karnej sprawców takich czynów. Druga część spotkania była poświęcona czytaniu opowiadań, które bardzo dokładnie przedstawiały historie jakie mogą przydarzyć się młodym ludziom w sieci. Spotkanie miało na celu przede wszystkim przybliżyć młodzieży zagrożenia na jakie jest narażona korzystając niewłaściwie z Internetu i gdzie szukać pomocy.

źródło: KPP Łódź Wschód