wersja testowa serwisu

Ponad 600 tysięcy złotych na fundusze sołeckie w gminie Rzgów. Na jakie inwestycje zostaną przeznaczone pieniądze?

czy1-1605685972
fot. Urząd Miejski Rzgów

W projekcie budżetu gminy Rzgów na 2021 rok przewidziano prawie 605 tysięcy złotych na fundusze sołeckie.

W Guzewie powstanie miejsce rekreacji mieszkańców i ich gości (38,2 tys. zł).

Bronisin Dworski zyska plac zabaw (29,6 tys. zł).

Czyżeminek przeznaczy 3,8 tys. zł na integracje i promocje sołectwa oraz 28 tys. zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz jej doposażenie.

Grodzisko-Konstantyna przeznaczy 3,9 tys. zł na imprezę integracyjną, 10 tys. zł na projekt oświetlenia ul. Granitowej w Konstantynie i 40 tys. zł na doposażenie placu zabaw w sołectwie.

W Gospodarzu przewidziano 5,3 tys. zł na organizację imprez dla dzieci, 35 tys. zł na powiększenie placu manewrowego strażnicy OSP, doposażenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego.

Huta Wiskicka-Tadzin będzie kontynuować modernizację świetlicy, dobuduje do niej zaplecze magazynowe 26,8 tys. zł.

Kalinko za 41 tys. zł wyremontuje i doposaży kuchnię i pomieszczenia socjalne, 2 tys. zł będą kosztowały lampy przenośne do oświetlenia altany nad stawem.

Kalino zamierza wydać 35,6 tys. zł na na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na rzecz najcenniejszego zabytku w gminie.

Prawda przeznaczy 28,6 tys. zł na utwardzenie - położenie kostki na skwerze, wjazd do Prawdy od strony Guzewa na powierzchni 200 metrów kwadratowych.

Romanów za 25,7 tys. zł doposaży plac zabaw, dodatkowo siłownię zewnętrzną.

Stara Gadka wyda 14 tys. zł na progi zwalniające na ul. Lucernianej, 15 tys. zł na modernizację strażnicy OSP. Prace obejmą remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu, 32,5 tys. zł na zagospodarowanie boiska przy ul. Lucernianej (budowa altany i elementów małej architektury).

Starowa Góra zorganizuje za 4 tys. zł warsztaty interaktywne dla dzieci, a 52,5 tys. zł przeznaczy łącznie na dwie lampy na boisku, ławki na ul. Podłogowej, monitoring placu przy ul. Centralnej, budowę altany przy ul. Centralnej 11, na wiatę ogrodową z dachem dwuspadowym i domek narzędziowy, przenośne urządzenie nagłaśniające oraz na meble do kuchni.

Rzgów II zaplanował 25 tys. zł na wykonanie projektu rozbudowy skateparku w Rzgowie, natomiast 38,4 tys. zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Rzgów I przeznaczy 63,4 tys. zł na ochronę zabytków i na opiekę nad zabytkami.

Wszystkie wydatki z funduszy sołeckich zostały zaokrąglone do stu złotych.

źródło: UM Rzgów