wersja testowa serwisu

Powstaje kolejny chodnik w powiecie łódzkim wschodnim

4438

Trwają prace drogowe przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna. w ramach inwestycji „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna".

Zakres prac obejmie wykonanie przepustu na rzece Moszczenica obok istniejącego obiektu mostowego w rejonie Boginia – Skoszewy oraz wykonanie ciągu pieszo – jezdnego na długości 450 m, w tym na wykonanym przepuście, w ramach dokończenia inwestycji rozpoczętej w 2018 r.

Wartość inwestycji to 750 000,00 zł, z czego 218 243,00 zł to dofinansowanie z budżetu Państwa.

Przewidywany, umowny termin ukończenia robót to listopad 2020 r.

źródło: Starostwo Powiatowe Łódź Wschód