wersja testowa serwisu

Powstaną nowe założenia do strategii gminy Koluszki

woman-typing-writing-windows

Rozpoczynają się prace nad stworzeniem strategii rozwoju naszej gminy do 2030 r. Obecnie wybierany jest wykonawca, który podejmie się tego zadania. Wkrótce ogłoszone zostaną konsultacje społeczne, w trakcie których mieszkańcy będą mogli prezentować swoje założenia odnośnie kierunku w jakim powinna rozwijać się Gmina Koluszki.

Przypomnijmy, że do tej pory rozwój gminy Koluszki szedł w trzech kierunkach. Pierwszy z nich polegał na budowaniu zaplecza pod pozyskiwanie dużych inwestorów, którzy zapewnią dodatkowe miejsca pracy oraz wpływy do gminnego budżetu. Chodziło tu o rozbudowę koluszkowskiej strefy ekonomicznej. Drugi kierunek to budownictwo mieszkaniowe. Ponieważ bolączką naszego miasta stał się w pewnym momencie brak nowych mieszkań, władze gminy zmierzały do podejmowania takich decyzji, które zachęciłyby developerów do inwestowania w nowe budownictwo mieszkaniowe. Trzeci z kierunków to turystyka weekendowa, której efektem są m.in. ścieżki rowerowe oraz kompleks turystyczno-wypoczynkowy w Lisowicach.

Strategia rozwoju poza elementem informacyjnym, jako dokument jest niezbędna do pozyskiwania środków z UE.

źródło: UM Koluszki