wersja testowa serwisu

Projekt „Polska Szczęśliwych Rodzin” w Łódzkiem

2_165
fot. Łódzki Urząd Wojewódzki

W poniedziałek, 30 listopada ponad 100 osób z organizacji zainteresowanych rozwijaniem działań na rzecz polskich rodzin wzięło udział w konferencji zorganizowanej przez Fundację Narodowego Dnia Życia. W wydarzeniu uczestniczył wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Uczestnicy zapoznali się z nowymi koncepcjami pracy na rzecz rodziny przygotowanymi przez ekspertów Fundacji oraz wymienili się doświadczeniami zawodowymi.

− Wspólne działania oparte o strategię projektu Polska Szczęśliwych Rodzin muszą być podejmowane przez jak najszerszy krąg osób i podmiotów, takich jak: samorządy terytorialne wszystkich szczebli, pozarządowe organizacje oraz stowarzyszenia charytatywne i społeczne, ośrodki pomocy społecznej, szkoły oraz placówki społeczno-wychowawcze. Jestem przekonany, że wówczas zaangażowanie to pozwoli, aby za dwie, trzy i kolejne dekady, rodziny te nadal istniały i nieustannie stanowiły fundament naszego społeczeństwa i jego rozwoju – powiedział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Gościem specjalnym wydarzenia była Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny działającej przy Premierze.

O projekcie Polska Szczęśliwych Rodzin

Polska Szczęśliwych Rodzin to projekt realizowany od 2020 roku w ramach konkursu grantowego "Po pierwsze Rodzina!" Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt ma na celu koordynację współpracy między wszystkimi organizacjami zajmującymi się kwestiami polityki rodzinnej w Polsce: w instytucjach publicznych, w samorządach czy w organizacjach pozarządowych. Międzyorganizacyjna współpraca ma postawić rodzinę w centrum uwagi i wszelkich działań administracji na wszystkich szczeblach jej funkcjonowania.

Fundacja Narodowego Dnia Życia realizuje liczne projekty z zakresu polityki prorodzinnej w Polsce. Fundacja jest organizatorem Narodowego Kongresu Rodziny, Marszy dla Życia i Rodziny oraz kampanii społecznych i konferencji na temat pozytywnych aspektów funkcjonowania rodziny, zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Środowisko osób działających obecnie w ramach Fundacji od 2005 roku organizuje obchody Narodowego Dnia Życia a sama Fundacja została założona w 2009 roku.

źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki