wersja testowa serwisu

Rozpoczął się nabór wniosków do programu "Infrastruktura sportowa Plus"

Rozpoczął się nabór wniosków do programu "Infrastruktura sportowa Plus"

Potrzebny nowy sprzęt sportowy? A może konieczny jest remont sali gimnastycznej? Zarząd Województwa Łódzkiego uruchomił program "Infrastruktura sportowa PLUS".

W ramach programu przyznana zostanie pomoc finansowa dla samorządów z terenu województwa łódzkiego w formie dotacji celowej. Wsparcie można uzyskać na budowę, przebudowę, modernizację czy doposażenie w sprzęt sportowy obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Ruszył właśnie nabór w pierwszym konkursie, w którym do rozdysponowania jest 4 mln zł.

Wnioski należy składać do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do 31 stycznia 2021 roku. Zainteresowany samorząd może złożyć tylko jeden wniosek, a oczekiwana kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 100 tys. zł.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi