wersja testowa serwisu

Trwa budowa nowych chodników przy drogach powiatowych

4999
fot. Starostwo Powiatowe Łódź Wschód

Trwają prace drogowe w ramach zadania pn. „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E".

Inwestycja realizowana jest przez Powiat Łódzki Wschodni. Koszt przedsięwzięcia wynosi 329 271,00 zł.

Zakres prac na długości 790 m obejmuje:

1) Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami,
2) Odmulenie rowów wraz z fragmentarycznym umocnieniem dna i skarp oraz urządzenie terenów zielonych,
3) Wymiana istniejącego oznakowania drogowego.

Planowany termin zakończenia prac to 7 lipca 2021 r.

Rozpoczęły się prace w ramach zadania pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)".

Inwestycja realizowana jest przez Powiat Łódzki Wschodni wraz z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt przedsięwzięcia wynosi 557 005,67 zł. Powiat przeznaczył na wykonanie tego zadania 205 512,39 zł, a dofinansowanie wyniosło 351 493,28 zł.

Zakres prac na długości 1 315 m obejmuje:

1) Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami,
2) Miejscowe odmulenie rowów wraz z fragmentarycznym umocnieniem dna i skarp,
3) Urządzenie terenów zielonych.

Planowany termin zakończenia prac to 6 sierpnia 2021 r.

Trwają prace w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie, gm. Tuszyn"

Inwestycja realizowana jest przez Powiat Łódzki Wschodni. Koszt przedsięwzięcia wynosi 179 341,27 zł.

Zakres prac na długości 164 m obejmuje:

1) Wykonanie jednostronnego chodnika od wysokości istniejącego chodnika w ul. Wolborskiej do połączenia z chodnikiem w drodze krajowej nr 12 w Kruszowie,
2) Wykonanie odcinka rowu krytego z wpustami ulicznymi,
3) Przeprofilowanie adaptowanych odcinków rowu otwartego z umocnieniem wylotów z kanalizacji deszczowej,
4) Wymiana przepustu pod przejściem w drodze krajowej nr 1.

Realizacja zadania wymaga zmiany stałej organizacji ruchu poprzez:

1) Wykonanie przejścia dla pieszych na wysokości istniejącego i projektowanego chodnika w ul. Wolborskiej,
2) Zmianę oznakowania pionowego,
3) Zastosowanie bariery ochronnej na chodniku przed otwartym rowem odwodnieniowym.

źródło: Starostwo Powiatowe Łódź Wschód