Najważniejsze wideo w elw24

Trwa modernizacja ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim

bron1-1720086133
fot. UM Rzgów

W Bronisinie Dworskim (gm. Rzgów) kolejny dzień trwa rozkładanie pierwszej warstwy asfaltu na modernizowanej ul. Granitowej. Wartość kontraktu to w zaokrągleniu 6 milionów 873 tysiące złotych brutto. Termin realizacji został uzgodniony do 23 listopada 2024 r. Granitowa przebudowywana na odcinku 1 412 metrów bieżących będzie miała 6-letnią gwarancję od wykonawcy.

Zakres inwestycji obejmuje: rozbudowę istniejącej drogi , poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m. Zaprojektowano jednostronny chodnik szerokości 2 metrów. Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu, chodnik miejscami został zawężony do szerokości minimum 1,25 m.

Zakres modernizacji przewiduje przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań, ułożenie jednostronnego chodnika (projektowana powierzchnia 2471 metrów kwadratowych), zjazdów do posesji szerokości 3 i 5 metrów ze skosami 1:1 na długości 1,50 m. Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokości 5 m i promieniach skrętu 5 m. Chodniki i zjazdy maja już nową podbudowę.

Co bardzo ważne na tym terenie, projekt przewiduje budowę systemu odwodnienia z przebudową rowów drogowych, budowę przepustów (projektowa długość przepustów 324 m). Po lewej stronie jezdni od km 0+000 do km 0+360 istniejący rów drogowy otwarty zostanie zlikwidowany. 

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz (UM Rzgów)