Uroczystości patriotyczne w powiecie łódzkim wschodnim

401518430_725511759612033_5937148280528120247_n
fot. Starostwo Powiatowe w Łodzi

W dniu 11 listopada na terenie wszystkich gmin powiatu łódzkiego wschodniego odbyły się uroczystości upamiętniające 105. rocznicę odzyskania niepodległości.

W gminie Koluszki pod Pomnikiem Orła Białego odbyły się tradycyjne obchody Dnia Niepodległości, w których Powiat Łódzki Wschodni był reprezentowany przez: Starostę Łódzkiego Wschodniego – Andrzeja Opalę, Przewodniczącego Rady Powiatu – Sławomira Sokołowskiego i Radnych Powiatowych: Mateusza Jaśkiewicza i Mateusza Karwowskiego.

Powiat Łódzki Wschodni w gm. Brójce reprezentowała Wicestarosta Łódzki Wschodni – Ewa Gładysz, która wzięła udział w uroczystej mszy świętej w Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach, w marszu niepodległościowym oraz złożyła kwiaty i znicze na cmentarzu parafialnym w towarzystwie Wójta Gminy Radosława Agaciaka na grobach obrońców kraju w 1939 r. i ofiar hitlerowskiej okupacji.

W gminie Rzgów podczas uroczystości Powiat Łódzki Wschodni reprezentowały Radne Powiatowe: Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz oraz Marta Stasiak.

W gminie Nowosolna na cmentarzu parafialnym w Starych Skoszewach kwiaty na pomniku upamiętniającym polskich żołnierzy poległych w walce złożył Radny Powiatu - Paweł Pomorski.

Powiat podczas uroczystości niepodległościowych w gminie Andrespol reprezentowali: Zofia Sójka – Radna Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji, którzy wzięli udział w Pikniku Patriotycznym w Justynowie.

źródło: Starostwo Powiatowe w Łodzi