wersja testowa serwisu

Władze powiatu przekazały strażakom czujki tlenku węgla

126201594_3633898666631689_6156543009328198117__20201118-120148_1
fot. Starostwo Powiatowe Łódź Wschód

Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni za pośrednictwem Kierownika Referatu Promocji i Informacji Tobiasza Puchalskiego przekazali na ręce Krzysztofa Supery - Komendanta Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach czujki tlenku węgla.

Czujki zostaną przekazane i zamontowane przez strażaków w mieszkaniach rodzin najbardziej tego potrzebujących w ramach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańcom Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Powyższe działanie realizuje cele zapisane w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

źródło: Starostwo Powiatowe Łódź Wschód