wersja testowa serwisu

Zakończył się remont ul. Źródlanej w Tuszynie

Zrodlana-2-4-3-
fot. Urząd Miasta Tuszyn

Zakończył się remont drogi nr 106877E, ul. Źródlanej w Tuszynie, zgodnie z podpisaną umową nr 343/2020 z wybranym w przetargu wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM" Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3.

Zadanie podzielone było na dwa etapy. Pierwszy zawierał opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi warunkami, uzgodnieniami, pozwoleniami, w terminie do dnia 20.02.2021 r. Drugi etap polegał na realizacji robót budowlanych (frezowaniu wraz z profilowaniem nawierzchni bitumicznej, wykonaniu krawężników na ławie betonowej, wykonaniu obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej, wykonaniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu chodników i zjazdów, regulacji włazów kanałowych, regulacji zaworów gazowych, montażu elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci oznakowań poziomych i pionowych)

Wartość robót budowlanych wyniosła 699 492,09 zł brutto, wartość nadzoru inwestorskiego nad prowadzoną inwestycją wyniosła 5904,00 zł brutto. Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Tuszyn pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w wysokości 240 445,00 zł.

źródło: UM Tuszyn