wersja testowa serwisu

Zakupiono altany ogrodowe dla uczestników objętych wsparciem Dziennego Domu Pomocy

5001

Zakupiono altany ogrodowe dla uczestników objętych wsparciem Dziennego Domu Pomocy. W Wiśniowej Górze działa bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu

W ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D" realizowanego na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A002/19-00 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, lider projektu zakupił altany ogrodowe dla uczestników objętych wsparciem Dziennego Domu Pomocy. Zakupione drewniane altany wraz z utwardzonym terenem, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w tym na wózkach inwalidzkich), pozwolą na spędzanie czasu na świeżym powietrzu w cieniu a zadaszenie pozwoli na wykonywanie prac terapeutycznych (ręczne prace manualne).

Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w ramach w/w projektu działa BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 56. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-14:30. Uczestnicy projektu bezpłatnie mogą wypożyczyć niżej wymieniony sprzęt.


Wykaz sprzętu wypożyczalni:
- Łóżka elektryczne z materacem medycznym
- Koncentrator tlenu
- Pionizator statyczny
- Wózek inwalidzki ręczny specjalistyczny dla dzieci z niedowładem wielokończynowym
- Wózek – podnośnik, pionizator
- Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
- Materac rurkowy przeciwodleżynowy z wentylacją pneumatyczną
- Fotel sanitarny – krzesło toaletowe
- Wózek toaletowy transportowy
- Wózek specjalistyczny inwalidzki dla osób dorosłych
- Podnośnik kąpielowy – wannowy
- Podnośnik jezdny dla osób z niedowładem
- Schodołaz kroczący z krzesełkiem

Źródło: Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód